KW Agencja Celna
Siedlce ul.Brzeska 183
 
Nasze druki upoważnień oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania formalności celnych:

Upoważnienie   + Oświadczenie   -  do dokonywania zgłoszeń celnych

Upoważnienie  pośrednie  Oświadczenie   -   do dokonywania zgłoszeń celnych  w procedurze uproszczonej

Power of Attorney  +  Appendix   + Statement
Do wystawienia świadectwa pochodzenia lub świadectwa przewozowego EUR. 1 :

Długoterminowa deklaracja dostawcy
 
Deklaracja dostawcy


Supplier's declarations

Long-term supplier's declarations

 

Copyright (c)2008 KW Agencja Celna & Cal.pl