KW Agencja Celna
Siedlce ul.Brzeska 183
 

Naszym klientom oferujemy usługi związane z dokonywaniem odpraw celnych.

W zakresie obrotu towarowego z zagranicą (kraje trzecie) oferujemy: 

 Dokonywanie zgłoszeń celnych w procedurze:
-  wywozu 
-  dopuszczenia do obrotu 
-  tranzytu

 Wypełnianie pozostałych dokumentów
- EPI
- e-Booking Truck
- EUR1
- Świadectw Pochodzenia
- Karnetów TIR
- TIR NCTS
- CMR
- Rejestracja firmy w systemie SISC (EORI)

W zakresie handlu wewnątrzwspólnotowego nasza oferta obejmuje: 

 Przygotowywanie kompletu dokumentów w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym
   pojazdów samochodowych:
-  deklaracji akcyzowych AKC-U 
-  drukowanie potwierdzeń zapłaty akcyza za pojazd samochodowy


 
Copyright (c)2008 KW Agencja Celna & Cal.pl